Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

Komunikat Nr 1/2022
z dnia 24 stycznia 2022 r.
Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
w sprawie zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2021/2022


Szanowni Państwo Studenci/Doktoranci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

informuję, że zimowa sesja egzaminacyjna w roku akademickim 2021/2022 winna być przeprowadzona stacjonarnie, z zachowaniem reżimu sanitarnego związanego z pandemią SARS-CoV-2.

Przypominam o obowiązujących dokumentach, regulujących funkcjonowanie Uczelni w okresie trwania pandemii tj.:

- Zarządzeniu nr 156/2021 z dnia 05.10.2021 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

- Procedurze w sprawie zasad bezpieczeństwa podczas realizacji procesu dydaktycznego i działalności naukowo-badawczej, zajęć w ramach studiów podyplomowych, MBA, podyplomowych kursów specjalistycznych i doskonalących, zajęć prowadzonych w ramach nauczania w Uniwersytecie Pierwszego Wieku SUM, Uniwersytetach Licealisty SUM, Letnich Szkołach Licealisty SUM, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, SUM oraz w pozostałych formach kształcenia w obiektach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Jednocześnie dodaję, że w przypadku wprowadzenia przez instytucje nadrzędne Uczelni (MZ, MEiN) odrębnych uregulowań w powyższym zakresie, Uczelnia podejmie stosowne działania, o czym zostaną Państwo poinformowani kolejnym komunikatem.


prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Announcement No. 1/2022
dated 24.01.2022
of the Rector
of the Medical University of Silesia in Katowice,
‘concerning winter examination session in the academic year 2021/2022

 

Dear Students/PhD Students of the Medical University of Silesia in Katowice,

I would like to inform you that the winter examination session in the academic year 2021/2022 should be conducted in-person, in compliance with sanitary regime regulations related to the SARS-CoV-2 pandemic.

I would like to remind you of the documents in force, regulating the functioning of the University during the pandemic period, i.e:

- Ordinance No. 156/2021 of 05.10.2021 of the Rector of the Medical University of Silesia in Katowice on preventing the spread of the SARS-CoV-2 virus among the members of the Community of the Medical University of Silesia in Katowice,

- Safety procedure during the implementation of the teaching process and scientific-research activities, classes in postgraduate studies, MBA, postgraduate specialist and improvement courses, classes conducted as part of teaching at the SUM First Age University, SUM Secondary Schools, SUM Summer Schools, SUM Third Age Universities and other forms of education in the facilities of the Medical University of Silesia in Katowice.

I would also like to add that should the University's supreme institutions (Ministry of Health, Ministry of Education and Science) introduce separate regulations in this respect, the University will take appropriate action, of which you will be informed in the next announcement.


Professor Tomasz Szczepański, MD, PhD
Rector
of the Medical University of Silesia in Katowice

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.