Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

Komunikat Nr 20/2021
z dnia 14.09.2021 r.
Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


Niniejszym informuję, że z dniem 1 września 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ. U. z 2021 r. poz. 1594).

Biorąc pod uwagę powyższe, od 1 października 2021 r. wszystkie kierunki studiów, poziomy i formy kształcenia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach prowadzone są w sposób określony w programie danego kształcenia, zgodnie z sylabusami zajęć, ćwiczenia i seminaria w trybie stacjonarnym, a wykłady w trybie stacjonarnym lub online (zgodnie z decyzją Dziekana).

W reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do stacjonarnego trybu nauczania, gdzie wszyscy studenci i doktoranci oraz uczestnicy studiów podyplomowych będą kształcić się na terenie Uczelni na zasadach obowiązujących przed okresem epidemii.

Jednocześnie informuję, że legitymacje studenckie i doktoranckie oraz służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne przez 60 dni od dnia uchylenia Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1464) - czyli do 14 października 2021 r.

Z poważaniem
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Announcement No. 20/2021
of the Rector
of the Medical University of Silesia, Katowice
of 14 September 2021


I hereby inform, that on 1 September 2021 the Regulation of the Minister of Health repealing the Regulation regarding the temporary restriction of functioning of medical universities due to prevention, counteracting and combating of COVID-19 (Journal of Law of 2017, item 1594) entered into force.

Having regard to the above, starting from 1 October 2021 the classes of all fields of studies, levels and forms of education at the Medical University of Silesia in Katowice will be conducted in the way as it is specified in the proper program of studies according to syllabus of classes, for labs and seminars in person and lectures both in person and/or with the use of distance learning methods and techniques (in accordance with Dean's decision).

Under the sanitary regime and with basic safety precautions, we are returning to classes held in person where all students, PhD candidates and postgraduate students will be educated on the premises of the University according to the rules in place before the epidemic period.

At the same time, please be informed that student and doctoral cards and service cards of academic teachers remain valid for 60 days from the date of repeal of the Regulation of the Minister of Education and Science of 25 February 2021 on temporary restriction of functioning of certain entities of the system of higher education and science in connection with preventing, counteracting and combating COVID-19 (Journal of Laws of 2021, item 1464) - that is, until 14 October 2021.

Kind Regards,
Prof. Tomasz Szczepański, MD., PhD.
Rector of the Medical University of Silesia, Katowice

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.