Szanowni Państwo,

uprzejmie informuje, że zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 20/2021 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 24 marca 2021 r. ustalone zostały przez Rektorską Komisję ds. Nagród wzory wniosków o przyznanie nagrody Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dla nauczycieli akademickich w zakresie działalności dydaktycznej, naukowej, organizacyjnej oraz za osiągnięcia innowacyjne 
i recenzowaną monografię naukową. Wzory wniosków zostały opublikowane na stronie internetowej Uczelni w zakładce Uczelnia – Pracownik.

Przewodnicząca Rektorskiej Komisji ds. Nagród
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej