W dniu 10 grudnia 2020 r. wybrano nowy skład Rady Samorządu Doktorantów na kadencję 2021-2022:

 • mgr Bartłomiej Skowronek – Przewodniczący (Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu),
 • mgr Ewelina Sobecko – Wiceprzewodnicząca (Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu),
 • Joanna Smolarczyk-Kosowska – Wiceprzewodnicząca (Nauki medyczne),
 • mgr Weronika Powrosło – Wiceprzewodnicząca (Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach),
 • mgr Katarzyna Szałabska-Rąpała – Sekretarz (Nauki farmaceutyczne),
 • Szymon Czajka – Członek Rady (Wydział Nauk Medycznych w Katowicach),
 • mgr Marta Karkoszka – Członkini Rady (Nauki farmaceutyczne),
 • mgr Agnieszka Nowak - Członkini Rady (Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu),
 • mgr Mateusz Stojko – Członek Rady (Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu),
 • mgr Zuzanna Sołtysiak-Gibała – Członkini Rady (Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach),
 • mgr Tomasz Walacik – Członek Rady (Nauki o Zdrowiu).

 

Nowo wybranej Radzie Samorządu Doktorantów SUM w Katowicach życzymy owocnej współpracy oraz pomyślnych działań na rzecz społeczności doktorantów.

 

[Przesłano przez: Aleksandra Wilk]