Beata Bergler-Czop

Nominacja profesorska dr hab. n. med. Beaty Bergler-Czop.

Prof. dr hab. n. med. Beata Bergler-Czop pełni obowiązki kierownika Katedry i Kliniki Dermatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest również konsultantem wojewódzkim w dziedzinie dermatologii i wenerologii, przewodniczącą katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, a także członkiem Rady Dyscypliny Nauk Medycznych SUM, wydziałowej komisji wyborczej oraz komisji do spraw bazy klinicznej SUM.

Współpracuje naukowo z Polikliniką Umberto I Uniwersytetu „Sapienza" w Rzymie, Kliniką Dermatologii, Wenerologii i Dermatoonkologii Uniwersytetu Semmelweis'a w Budapeszcie,

Instytutem Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, Politechnika Śląska w Gliwicach, Centrum Onkologii w Gliwicach oraz Uniwersytetem Humanistycznym w Warszawie (Wydział Psychologii). Przynależność do międzynarodowych towarzystw naukowych obejmuje członkostwo m.in. w European Academy of Dermatology and Venerology, European Society of Dermatology Research, Global Alliance to Improve Outcomes in Acne.

Dorobek naukowy całościowo obejmuje 247 pozycji o łącznym wskaźniku Impact Factor 77,837 i punktacji MNiSW 1872. Do głównych problemów badawczych, którymi zajmuje się od rozpoczęcia pracy naukowej należą: choroby o podłożu łojotokowym. Większość prac dotyczących schorzeń łojotokowych dotyczy zagadnienia etiologii oraz terapii trądziku pospolitego. Badania kładą nacisk na wieloczynnikową patogenezę tego schorzenia oraz możliwości terapii przy użyciu pochodnych witaminy A stosowanych miejscowo i zewnętrznie. Po habilitacji badania w tym zakresie poszerzyła również o problem trądziku odwróconego
i badania genetyczne (mutacje gamma-sekretazy) u pacjentów z tym schorzeniem.

Jest recenzentem w czasopismach krajowych i międzynarodowych, a także członkiem 4 międzynarodowych komitetów naukowych. Prowadzi i nadzoruje zajęcia z dermatologii dla Studentów Kierunku Lekarskiego. Jest promotorem w 4. przewodach zakończonych nadaniem stopnia doktora oraz 6 przewodach doktorskich otwartych. Prowadzi działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia w ramach których od roku 2014 wygłasza cykliczne wykłady. W przebiegu pracy zawodowej uzyskała 9 nagród, w tym 8 naukowych i 1 organizacyjną.

 

 

[Przesłano przez: Patrycja Matusińska]