Lista Szanghajska

Po raz siedemnasty opublikowany został światowy ranking uczelni wyższych tzw. Lista Szanghajska 2020, czyli ranking najlepszych uczelni na świecie oceniany m.in. pod względem liczby najczęściej cytowanych naukowców (wybranych przez Thomson Reuters), liczby publikacji w czasopismach "Nature" czy "Science" oraz publikacji wymienionych w wybranych indeksach cytowań (Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index), liczby absolwentów czy pracowników, którzy otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa, a także innych osiągnięć uczelni.

Do 1000 najlepszych szkół wyższych tegorocznego Academic Ranking of World Universities zakwalifikowano 8 Uczelni z Polski, w tym tylko dwa uniwersytety medyczne - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach i Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Uwzględniając miejsce na liście rankingowej klasyfikacja polskich Uczelni przedstawia się następująco: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Warszawska oraz po raz pierwszy Politechnika Gdańska oraz dwie ww. Uczelnie medyczne.

 

 

[Przesłano przez: Justyna Skolik]