W dniu 28 listopada br. Prezydent Miasta Sosnowca, Pan Arkadiusz Chęciński, wręczył prof. dr hab. Krystynie Olczyk – Dziekanowi Wydziału Nauk Farmaceutycznych
w Sosnowcu, Odznakę: „ZASŁUŻONY DLA MIASTA SOSNOWCA".

Uroczystość wręczenia Odznaki, nadanej z inicjatywy Pana Prezydenta Chęcińskiego, odbyła się podczas obrad Sesji Rady Miejskiej, w Urzędzie miasta Sosnowca. Podczas Laudacji, poprzedzającej odznaczenie Pani Profesor, wskazano na wiele przedsięwzięć, podejmowanych w okresie pełnienia przez Nią funkcji Dziekana czy Prorektora SUM, które znalazły swój wyraz w podniesieniu jakości i warunków kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym, czego wyrazem jest nowoczesny kampus Wydziału, czy też przedsięwzięć, obejmujących działania na rzecz społeczności miasta Sosnowca, takich jak cykliczne warsztaty dla uczniów sosnowieckich szkół, prężnie działający Uniwersytet III Wieku, czy powołane w ubiegłym roku decyzją Jego Magnificencji Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Pana prof. dr hab. n.med. Przemysława Jałowieckiego, Muzeum Medycyny i Farmacji SUM, z siedzibą w Sosnowcu.


Gratulujemy Pani Dziekan.