Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kształcenie na kierunkach lekarskich, farmacji, analityki medycznej, biotechnologii medycznej, kosmetologii , zdrowia publicznego, pielęgniarstwa , położnictwa, fizjoterapii  oraz certyfikat Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych na kształcenie w języku angielskim prowadzone od 1996 r. na kierunku lekarskim w Katowicach.

W ramach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach funkcjonuje pięć wydziałów:

Oferujemy również stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie oraz szkolenia i kursy specjalizacyjne.

Nasza Uczelnia posiada jeden z największych dorobków naukowych wśród akademii medycznych w Polsce wynoszący ponad 93 000 publikacji ogółem.

Dodatkowe formy studiowania

W ramach kształcenia dodatkowego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach funkcjonuje:

Grono nauczycieli akademickich naszej Uczelni liczy 1325 nauczycieli akademickich (67 profesorów zwyczajnych, jeden profesor wizytujący, 83 profesorów nadzwyczajnych, 12 prof. nadzw. SUM oraz 195 adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego). (11.02.2019r)

Baza naukowo-dydaktyczna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Baza kliniczna i naukowo-dydaktyczna uczelni składa się z ponad 260 jednostek organizacyjnych (katedry, zakłady, kliniki, oddziały kliniczne, kolegia i studia), znajdujących się głównie w miastach stanowiących siedziby wydziałów, tj. w Zabrzu, Katowicach, Sosnowcu i Bytomiu. Posiadamy również pięć samodzielnych publicznych szpitali klinicznych.