Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kształcenie na kierunkach lekarskich, farmacji, analityki medycznej, biotechnologii, kosmetologii , zdrowia publicznego, pielęgniarstwa , położnictwa, fizjoterapii  oraz certyfikat Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych na kształcenie w języku angielskim prowadzone od 1996 r. na kierunku lekarskim w Katowicach.

W ramach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach funkcjonuje pięć wydziałów:

Oferujemy również stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie oraz szkolenia i kursy specjalizacyjne.

Nasza Uczelnia posiada jeden z największych dorobków naukowych wśród akademii medycznych w Polsce wynoszący blisko 90 000 publikacji ogółem.

Dodatkowe formy studiowania

W ramach kształcenia dodatkowego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach funkcjonuje:

Grono nauczycieli akademickich naszej Uczelni liczy obecnie 1276 osób, w tym 356 samodzielnych pracowników nauki - 1 profesor wizytujący, 62 profesorów zwyczajnych, 77 profesorów nadzwyczajnych, 8 profesorów nadzwyczajnych SUM oraz 208 adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego.

Baza naukowo-dydaktyczna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Baza kliniczna i naukowo-dydaktyczna uczelni składa się z ponad 260 jednostek organizacyjnych (katedry, zakłady, kliniki, oddziały kliniczne, kolegia i studia), znajdujących się głównie w miastach stanowiących siedziby wydziałów, tj. w Zabrzu, Katowicach, Sosnowcu i Bytomiu. Posiadamy również pięć samodzielnych publicznych szpitali klinicznych.