ASPHER Certyfikat

Z niekłamaną satysfakcją i dumą informujemy, że Wydział Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach został przyjęty w szeregi Stowarzyszenia Szkół Zdrowia Publicznego Regionu Europejskiego (ASPHER – Association of Schools of Public Health in the European Region).

ASPHER jest prestiżową organizacją zrzeszającą najlepsze w Europie jednostki realizujące kształcenie w dziedzinie zdrowia publicznego. Głównym celem Stowarzyszenia jest dążenie do wzmocnienia roli zdrowia publicznego w krajach Europy poprzez doskonalenie i wypracowywanie jednolitych standardów kształcenia specjalistów w tej dziedzinie – zarówno na potrzeby praktyki, jak i badań naukowych. Organizacja założona została w 1966 roku, obecnie zrzesza ponad 100 członków instytucjonalnych z obszaru Regionu Europejskiego WHO. Jest reprezentowana w 42 krajach europejskich, poprzez instytucje zatrudniające ponad 5000 naukowców i ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego. Uczestniczy także w sieci kooperacji z podobnymi stowarzyszeniami w innych regionach świata, a także z innymi instytucjami z obszaru zdrowia publicznego, współpracując ściśle m.in. ze Światową Organizacją Zdrowia i Europejskim Towarzystwem Zdrowia Publicznego.

Dla pracowników Wydziału przystąpienie do ASPHER oznacza ogromne pole możliwości nawiązywania kontaktów naukowych z jednostkami badawczymi z innych państw i zaangażowanie w nowe projekty. Dla studentów Wydziału Zdrowia Publicznego oznacza przede wszystkim gwarancję najwyższych standardów kształcenia i dostęp do programu nauczania zgodnego z najnowszymi europejskimi trendami. Oprócz tego studenci zyskują możliwość uczestniczenia w licznych przedsięwzięciach organizowanych przez ASPHER i jego partnerów, włączając w to konferencje naukowe, szkoły letnie i możliwość publikacji swoich prac w periodykach naukowych o międzynarodowym zasięgu.


[Przesłano przez: Magdalena Syrkiewicz-Świtała]