Uwaga

UWAGA STUDENCI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU!!!

Studenci, którym przyznane zostało prawo do pobierania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019 proszeni są o osobiste zgłaszanie się do Dziekanatu (p. 405), celem odbioru decyzji.

Informujemy, że podstawą wypłaty środków jest odebranie decyzji przez studenta.


[Przesłano przez: Agnieszka Ucieszyńska-Krupa]