Dziekan  Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

z a p r a s z a   n a

UROCZYSTĄ PROMOCJĘ  HABILITACYJNĄ i DOKTORSKĄ,
która odbędzie się    28 maja 2015 r.  o godz. 11.00
w Auli A3 im. Prof. Witolda Zahorskiego  w siedzibie Uczelni,
w Katowicach - Ligocie przy ul. Medyków 18.

 [Przesłano przez: Jolanta Kotas]