Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

28 września 2007 roku Komisja Europejska przyjęła ostateczną wersję Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego przewidziane jest wsparcie dla uczelni wyższych ukierunkowane na podniesienie jakości kształcenia oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy sferą nauki i przedsiębiorstw. Projekty w obszarze wzmocnienia potencjału dydaktycznego uczelni (Poddziałanie 4.1.1), na które można uzyskać dofinansowanie w ramach powyższego Programu obejmują m.in.:

 • przygotowanie, otwieranie i realizację nowych kierunków studiów, studiów podyplomowych, studiów doktoranckich (w tym interdyscyplinarnych studiów doktoranckich) oraz dostosowanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy;
 • rozszerzanie oferty edukacyjnej o zajęcia fakultatywne w postaci programów wyrównawczych z zakresu matematyki i fizyki oraz programy skierowane do osób spoza społeczności akademickiej;
 • opracowanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (studia, studia podyplomowe, kursy);
 • współpracę uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów nauczania;
 • lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m.in. wsparcie akademickich biur karier;
 • podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w celu podwyższania jakości nauczania;
 • organizowanie staży i szkoleń w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni przydatnych dla prowadzenia pracy dydaktycznej (w tym staże dla doktorantów i staże postdoktorskie),
 • stypendia dla doktorantów, młodych doktorów (postdoców) i profesorów wizytujących zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki;
 • projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych w celu umożliwienia im skorzystania z oferty edukacyjnej uczelni;
 • wdrożenie modeli zarządzania jakością (w szczególności opracowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).


Projekty w obszarze wsparcia dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw (Poddziałanie 8.2.1) obejmują m.in.:

 • staże i szkolenia praktyczne dla pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach;
 • promocja idei przedsiębiorczości akademickiej celem komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle (firmy typu spin off lub spin out);
 • szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out.


Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. zł. W projektach finansowanych z PO Kapitał Ludzki wkład własny projektodawcy zasadniczo nie jest wymagany (85% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, 15% budżet państwa), niemniej jednak może się zdarzyć, że instytucja pośrednicząca może go wymagać. Informacja ta będzie dostępna w momencie ogłoszenia o naborze wniosków.

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2021

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.