image Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Szukaj

 
 
Zmiana rozmiaru tekstu:

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 30/2011
z dnia 21.03.2011 r.
Rektora SUM
uwzględniający zmiany
wprowadzone Zarządzeniem
Nr 109/2017 z dnia 24.07.2017

 

Struktura i symbole jednostek organizacyjnych działalności podstawowej

Wydziału Lekarskiego w Katowicach/School of Medicine in Katowice

 

Lp.

Symb.

org.

 

  Jednostka organizacyjna WLK w Katowicach

Unit SMK in Katowice

(nazwa jednostki organizacyjnej  używana wyłącznie przy afiliacji w publikacji)

Lokalizacja

1.

KFA

Katedra Farmakologii

 

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

1.1.

KFA-1

         Zakład Farmakologii

Department of Pharmacology

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

1.2.

KFA-2

         Klinika Chorób Wewnętrznych

          i Farmakologii Klinicznej

Department of Internal Medicine and Clinical Pharmacology

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

2.

KMS

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej

Department of Forensic Medicine and Toxicology

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

3.

KPP

Katedra Patofizjologii

 

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

3.1.

KPP-1   

          Zakład Patofizjologii

Department of Pathophysiology

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

3.2.

KPP-2

          Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości

Department of Health Promotion and Obesity Management

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

4.

KAP

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

Department of Anatomy

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

5.

KCB

Katedra i Zakład Biochemii

Department of Biochemistry

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

6.

KBL

Katedra i Zakład Biofizyki Lekarskiej                         

Department of Medical Biophysics

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

7.

KBG

Katedra Biologii Molekularnej i Genetyki

 

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

7.1.

KBG-1

Zakład Biologii Molekularnej

Department of Molecular Biology

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

7.2.

KBG-2

Zakład Genetyki Klinicznej

Department of Medical Genetics

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

8.

KFL

Katedra i Zakład Fizjologii

Department of Physiology

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

9.

KMI

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

Department of Medical Microbiology

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

10.

KKP

Kolegium Kształcenia Podyplomowego

 

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

11.

KSD

Studium Doktoranckie

 

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

12.

KKE

Katedra i Zakład Epidemiologii

Department of Epidemiology

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

13.

KAT      

Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Department of Anaesthesiology and Intensive Care

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

14.

KGP

Katedra Ginekologii i Położnictwa
 

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

14.1.

KGP-1

          Klinika Ginekologii i Położnictwa

Department of Gynaecology and Obstetrics

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

14.2.

KGP-2

Klinika Endokrynologii Ginekologicznej

Department of Gynaecological Endocrynology

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

14.3.

KGP-3

          Klinika Neonatologii

Department of Neonatology

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

15.

KRM

Katedra Radiologii i Medycyny Nuklearnej

 

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

15.1.

KRM-1 

Zakład Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej

Department of Radiodiagnostics and Invasive Radiology

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

15.2.

KRM-2

         

 Zakład Diagnostyki Obrazowej

Department of Diagnostic Imaging

40-752 Katowice, ul. Medyków 16

SPSK Nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

15.3.

KRM-3

Zakład Medycyny Nuklearnej i Diagnostyki Obrazowej

Department of Nuclear Medicine and Diagnostic Imaging

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

działalność dydaktyczna:

40-514 Katowice, ul. Ceglana 35

16.

KCP      

Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu

Pokarmowego

Department of Gastrointestinal Surgery

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

17.

KCF

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych

Department of Internal Medicine, Autoimmune and Metabolic Diseases

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

18.

KGA

Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii

Department of Gastroenterology and Hepatology

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

19.

KNE      

Katedra i Klinika Neurochirurgii

Department of Neurosurgery 1

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

20.

KNN

Katedra Neurologii             

 

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

20.1.

KNN-1

Klinika Neurologii

Department of Neurology

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

20.2.

KNN-2

Klinika Neurorehabilitacji

Department of Neurorehabilitation

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM


21.

KPN      

Katedra i Klinika Pneumonologii

Department of Pneumonology

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

22.

KPE       

Katedra Pediatrii

 

40-752 Katowice, ul. Medyków 16

SPSK Nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

22.1.

KPE-3

               

            Klinika Pediatrii

Department of Paediatrics

40-752 Katowice, ul. Medyków 16

SPSK Nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

22.2

KPE-4

            Klinika Diabetologii Dziecięcej

Department of Children’s Diabetology

40-752 Katowice, ul. Medyków 16

SPSK Nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

23.

KCD

Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej

Department of Paediatric Surgery and Urology

40-752 Katowice, ul. Medyków 16 SPSK Nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

24.

KKD

Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej

Department of Pediatric Cardiology

40-752 Katowice, ul. Medyków 16

SPSK Nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

25.

KED

Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej

Department of Paediatrics and Paediatric Endocrynology

40-752 Katowice, ul. Medyków 16

SPSK Nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II


26.

KCT      

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej
i Transplantacyjnej

Department of General, Vascular and Transplant Surgery

40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24  SPSK im. A. Mielęckiego SUM 

27.

KDE

Katedra i Klinika Dermatologii

Department of Dermatology

40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24  SPSK im. A. Mielęckiego SUM 

28.

KOL

Katedra i Klinika Laryngologii

Department of Laryngology

40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24  SPSK im. A. Mielęckiego SUM 29.

KNT

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Department of Nephrology, Transplantation and Internal Medicine

40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24  SPSK im. A. Mielęckiego SUM 

30.

KWO

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej

Department of Internal Medicine and Oncological Chemotherapy

40-027 Katowice, ul. Reymonta 8  SPSK im. A. Mielęckiego SUM 

31.

KHT

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku

Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation

40-027 Katowice, ul. Dąbrowskiego 25  SPSK im. A. Mielęckiego SUM 

32.

KKA

I Katedra i Klinika Kardiologii

1st Department of Cardiology

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca

33.

KCN

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii

Department of General and Vascular Surgery, Angiology and Phlebology

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca

34.

KWR

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii

Department of Internal Medicine and Rheumatology

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca

35.

KKI

Katedra i Klinika Kardiochirurgii

Department of Cardiac Surgery

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca

36.

KKK

III Katedra Kardiologii

 

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca

36.1.

KKK-1A

Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca

Department of Cardiology and Structural Heart Diseases

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca

36.2.

KKK-2

Zakład Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca i Naczyń

Department of Noninvasive Cardiovascular Diagnostics

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca

36.3

KKK-3

Zakład Kardiologii Inwazyjnej i Elektrokardiologii

Department of Invasive Cardiology and Elektrocardiology

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca

37.

KPW

Katedra Psychiatrii i Psychoterapii

 

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca

37.1.

KPW-1

Klinika Psychiatrii i Psychoterapii

Department of Psychiatry and Psychotherapy

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca

37.2.

KPW-2

Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego

Department of Psychiatry and Psychotherapy of Developmental Age

41-218 Sosnowiec, ul. Zapolskiej 3

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II

w Sosnowcu 

37.3.

KPW-3

Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej

Department of Psychiatric Rehabilitation

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca

38.

KKO

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Department of Orthopaedics and Traumatology

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca


39.

KOK

Katedra Okulistyki             

 

40-515 Katowice, ul. Ceglana 35   

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

39.1.

KOK-1

Klinika Okulistyki

Department of Ophthalmology

40-515 Katowice, ul. Ceglana 35   

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

39.2.

KOK-2

Klinika Okulistyki Dziecięcej

Department of Paediatrics Ophthalmology

40-515 Katowice, ul. Ceglana 35   

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

40.

KNC

Katedra i Oddział Kliniczny Neurochirurgii

Department of Neurosurgery 2

41-200 Sosnowiec pl. Medyków 1

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Nr 5 im. św. Barbary

41.

KUR

Oddział Kliniczny Urologii

Department of Urology

41-200 Sosnowiec pl. Medyków 1

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Nr 5 im. św. Barbary

42.

KCZ

Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych

Department of Infectious Diseases

Szpital Specjalistyczny                    

ul. Zjednoczenia 1041-500 Chorzów

43.

KCM

Centrum Medycyny Doświadczalnej

Department for Experimental Medicine

40-752 Katowice, ul. Medyków 4

44.

KHC

Katedra Histologii i Embriologii

 

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

44.1.

KHC-1

Zakład Histologii

Department of Histology

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

44.2.

KHC-2

Zakład Cytofizjologii

Department of Cytophysiology

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

45.

KZP

Katedra i Zakład Patomorfologii

Department of Pathomorphology

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

46.

KND

Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej

Department of Pediatric Neurology.

40-752 Katowice, ul. Medyków 16

SPSK Nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

 

47.

KIT

Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka

Department of Intensive Care and Neonatal Pathology.

40-752 Katowice, ul. Medyków 16

SPSK Nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

48.

KMR

Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej

Department of Emergency Medicine

41-200 Sosnowiec pl. Medyków 1

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 30/2011
z dnia 21.03.2011 r.
Rektora SUM
uwzględniający zmiany
wprowadzone Zarządzeniem
Nr 109/2017 z dnia 24.07.2017 r.

 

Struktura i symbole jednostek organizacyjnych działalności podstawowej

Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu/ School of Medicine with the Division of Dentistry in Zabrze

Lp

Symb.

org.

Jednostka organizacyjna WLZ w Zabrzu

Unit SMDZ in Zabrze

(nazwa jednostki organizacyjnej  używana wyłącznie przy afiliacji w publikacji)

Lokalizacja

1.

ZBC

Katedra i Zakład Biochemii            

Department of Biochemistry

41-808 Zabrze, ul. Jordana 19

2.

ZAO

Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej

Department of Descriptive and Topographic Anatomy

41-808 Zabrze, ul. Jordana 19

3.

ZBF

Katedra i Zakład Biofizyki

Department of Biophysics

41-808 Zabrze, ul. Jordana 19

4.

ZCH

Katedra i Zakład Chemii

Department of Chemistry

41-808 Zabrze, ul. Jordana 19

5.

ZFA

Katedra i Zakład Farmakologii

Department of Pharmacology

41-808 Zabrze, ul. Jordana 38

6.

ZFZ

Katedra i Zakład Fizjologii

Department of Physiology

41-808 Zabrze, ul. Jordana 19

7.

ZHE

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Department of Histology and Embryology

41-808 Zabrze, ul. Jordana 19

8.

ZMŚ

Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej

Department of Environmental Medicine and Epidemiology

41-808 Zabrze, ul. Jordana 19

9.

ZMI

Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii

Department of Microbiology and Immunology

41-808 Zabrze, ul. Jordana 19

10.

ZJO

Studium Języków Obcych               

Department of Foreign Languages

41-808 Zabrze, ul. Jordana 19

11.

ZKP

Kolegium Kształcenia Podyplomowego

 

41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2

12.

ZSD

Studium Doktoranckie

 

41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2

13.

ZWD

Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii       

 

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15

SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM

13.1.

ZWD-1

           Klinika Chorób Wewnętrznych          

           Diabetologii i Nefrologii

Department of Internal Medicine, Diabetology and Nephrology

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15

SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM

13.2.

ZWD-2 

           Zakład Chorób Metabolicznych Kości             

Department of Metabolic Bones Diseases

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15

SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM

14.

ZMR

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej

Department of Family Medicine

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15

SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM

15.

ZPF

Katedra Patofizjologii i Endokrynologii

 

41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2

15.1.

ZPF-1    

           Klinika Endokrynologii i Nowotworów     

           Neuroendokrynnych

Department of Endocrinology and Neuroendocrine

40-515 Katowice, ul. Ceglana 35   

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

15.2.

ZPF-2

           Zakład Patofizjologii

Department of Pathophysiology

41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2

NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii

16.

ZPE

Katedra i Klinika Pediatrii

Department of Paediatrics

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15

SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM

17.

ZPN

Katedra i Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka

Department of Neonatal Intensive Care

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15

SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM

18.

ZCK

Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

Department of Thoracic Surgery

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15

SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM

19.

ZCT

Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci

i Traumatologii

Department of Children’s Developmental Defects Surgery and Traumatology

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15

SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM

20.

ZWA

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,   

Alergologii i Immunologii Klinicznej           

Department of Internal Medicine, Allergology and Clinical Immunology

40-515 Katowice, ul. Ceglana 35   

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

21.

ZNU

Katedra i Klinika Neurologii            

Department of Neurology

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15

SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM

22.

ZHD

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii

 i Onkologii Dziecięcej

Department of Pediatric Hematology and Oncology

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15

SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM

23.

ZUR

Klinika Urologii

Department of Urology

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15

SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM

24.

ZPM

Katedra i Zakład Patomorfologii

Department of Pathomorphology

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15

SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM

25.

ZRL

Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej

i Radiodiagnostyki

Department of Radiology and Radiodiagnostics

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15

SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM

26.

ZFP

Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy                    

Department of Lung Diseases and Tuberculosis

41-803 Zabrze, ul. Koziołka 1

SPSK Nr 1 SUM

27.

ZKA

II Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii

2nd Department of Cardiology

41-800 Zabrze, ul. C. Skłodowskiej 10

Szpital Specjalistyczny

28.

ZLO

Katedra i Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Department of Otorhinolaryngology and Oncological Laryngology

41-800 Zabrze, ul. C. Skłodowskiej 10

Szpital Specjalistyczny

29.

ZDE

Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii

Department of Internal Medicine, Dermatology and Allergology

41-800 Zabrze, ul. C. Skłodowskiej 10

Szpital Specjalistyczny

30.

ZCN

Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej

Department of General and Bariatric Surgery and Emergency Medicine

41-800 Zabrze, ul. C. Skłodowskiej 10

Szpital Specjalistyczny

31.

ZKE

Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca

i Elektroterapii

 

41-800 Zabrze,

ul. M. Curie- Skłodowskiej-  9

Śląskie Centrum Chorób Serca

31.1.

ZKE-1

Oddział Kliniczny Kardiologii

Department of Cardiology

41-800 Zabrze,

ul. M. Curie- Skłodowskiej-  9

Śląskie Centrum Chorób Serca

31.2

ZKE-2

Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Serca

i Kardiologii Dziecięcej

Department of Congenital Heart Defects and Pediatric Cardiology

41-800 Zabrze,

ul. M. Curie- Skłodowskiej-  9

Śląskie Centrum Chorób Serca

32.

ZOL      

III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii

3rd Department of Cardiology

41-800 Zabrze,

ul. M. Curie- Skłodowskiej-  9

Śląskie Centrum Chorób Serca

33.

ZKN      

Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej

Department of Cardiac, Vascular and Endovascular Surgery and Transplantology

41-800 Zabrze,

ul. M. Curie- Skłodowskiej-  9

Śląskie Centrum Chorób Serca

34.

ZWM

Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej

Department of Internal Medicine, Angiology and Physical Medicine

41-902 Bytom, ul. Batorego 15  

Szpital Specjalistyczny Nr 2  

35.

ZCE

Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej

i Endokrynologicznej

Department of General and Endocrine Surgery

41-902 Bytom, ul. Batorego 15  

Szpital Specjalistyczny Nr 2  

36.

ZPG

Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej

Department of Gynaecology, Obstetrics and Oncological Gynaecology

41-902 Bytom, ul. Batorego 15  

Szpital Specjalistyczny Nr 2  

37.

ZRO

Oddział Kliniczny Ortopedii                           

Department of Orthopaedics

41-200 Sosnowiec, pl. Medyków 1

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5

im. św. Barbary

38.

ZPS

Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii        

Department of Psychiatry

42-600 Tarnowskie Góry,

ul. Pyskowicka 3

Wielospecjalistyczny Szpital Rejonowy

39.

ZAR

Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej

 

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15

SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM

39.1.

ZAR-1

Klinika Anestezjologii

i Intensywnej Terapii

Department of Anaesthesiology and Critical Care

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15

SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM

39.2.

ZAR-2

Oddział Kliniczny Kardioanestezji

i Intensywnej Terapii

Department of Cardiac Anaesthesiology and Intensive Care

41-800 Zabrze,

ul. M. Curie- Skłodowskiej-  9

Śląskie Centrum Chorób Serca

 

39.3.

ZAR-3

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Department of Anaesthesiology and Intensive Therapy

41-200 Sosnowiec, pl. Medyków 1

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

im. św. Barbary

39.4.

ZAR-4

Zakład Medycyny Ratunkowej

Department of Emergency Medicine

40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24 SPSK im. A. Mielęckiego SUM

39.5.

ZAR-5

Zakład Badania i Leczenia Bólu

Department of Research and Treatment of Pain

41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15

SPSK Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM

40.

ZDS

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych

Department of Internal Diseases, Diabetology and Cardiometabolic Diseases

41-800 Zabrze,

ul. M. Curie- Skłodowskiej-  9

Śląskie Centrum Chorób Serca

41.

ZKK

Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki

Department of Ophthalmology

Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Okręgowy Szpital Kolejowy

42.

ZZH

Katedrę i Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych i Hepatologii

Department of Infectious Diseases and Hepatology

41-902 Bytom, Al. Legionów 49

Szpital Specjalistyczny Nr 1

43.

ZKO

Katedra Onkologii i Radioterapii

 

40-515 Katowice, ul. Ceglana 35   

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

43.1

ZKO-1

Klinika Onkologii

Department of Oncology

40-515 Katowice, ul. Ceglana 35   

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

43.2

ZKO-2

Klinika Radioterapii

Department of Radiotherapy

40-515 Katowice, ul. Ceglana 35   

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

43.3

ZKO-3

Klinika Chirurgii Onkologicznej

Department of Oncological Surgery

40-515 Katowice, ul. Ceglana 35   

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

im. prof. K. Gibińskiego SUM

44.

ZBM

Katedra i Zakład Biologii Medycznej
 i Molekularnej

Department of Medical and Molecular Biology

41-808 Zabrze, ul. Jordana 19

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 30/2011
z dnia 21.03.2011 r.
Rektora SUM
uwzględniający zmiany
wprowadzone Zarządzeniem
Nr 109/2017 z dnia 24.07.2017 r.

Struktura i symbole jednostek organizacyjnych działalności podstawowej

Oddziału Lekarsko – Dentystycznego Wydziału Lekarskiego w Zabrzu/School of Medicine with the Division of Dentistry in Zabrze

Lp

Symb.

org.

Jednostka organizacyjna WLZ w Zabrzu

Unit SMDZ in Zabrze

(nazwa jednostki organizacyjnej  używana wyłącznie przy afiliacji w publikacji)

Lokalizacja

1.

ZSP

Katedra Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego   

 

41-902 Bytom, pl. Akademicki 17

siedziba zamiejscowa

41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2

NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii

1.1.

ZSP-1

Zakład Protetyki Stomatologicznej

Department of Dental Prosthetics

41-902 Bytom, pl. Akademicki 17

siedziba zamiejscowa

41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2

NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii

1.2.

ZSP-2

Zakład Materiałoznawstwa Stomatologicznego

Department of Dental Materials

41-902 Bytom, pl. Akademicki 17

siedziba zamiejscowa

41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2

NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii

2.

ZSE

Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją 

 

41-902 Bytom, pl. Akademicki 17

siedziba zamiejscowa

41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2

NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii

2.1

ZSE-1

Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją

Department of Conservative Dentistry and Endodontics

41-902 Bytom, pl. Akademicki 17

siedziba zamiejscowa

41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2

NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii

2.2

ZSE-2

Zakład Propedeutyki Stomatologii

Department of Dental Propedeutics

41-902 Bytom, pl. Akademicki 17

NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii

2.3

ZSE-3

Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej

Department of Periodontal Diseases and Oral Mucosa Diseases

41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2

NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii

3.

ZDO

Katedra Dysfunkcji i Narządu Żucia i Ortodoncji

 

41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2

siedziba zamiejscowa

41-902 Bytom, pl. Akademicki 17

NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii

3.1

ZDO-1

Zakład Dysfunkcji Narządu Żucia

Department of Temporomandibular Disorders

41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2

siedziba zamiejscowa

41-902 Bytom, pl. Akademicki 17

NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii

3.2

ZDO-2

Zakład Ortodoncji

Department of Orthodontics

41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2

siedziba zamiejscowa

41-902 Bytom, pl. Akademicki 17

NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii

4.

ZWS

Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego

Department of Pediatric Dentistry

41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2

siedziba zamiejscowa

41-902 Bytom, pl. Akademicki 17

NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii

5.

ZCC

Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej

i Chirurgii Stomatologicznej

 

40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24

SPSK im. A. Mielęckiego SUM

5.1

ZCC-1

Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej

Department of Cranio-Maxillo-Facial Surgery

40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24

SPSK im. A. Mielęckiego SUM

5.2

ZCC-2

Zakład Chirurgii Stomatologicznej

Department of Oral Surgery

41-902 Bytom, pl. Akademicki 17

siedziba zamiejscowa

41-800 Zabrze, pl. Traugutta 2

NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii

 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 30/2011
z dnia 21.03.2011 r.
Rektora SUM
uwzględniający zmiany
wprowadzone Zarządzeniem
Nr 109/2017 z dnia 24.07.2017 r.

Struktura i symbole jednostek organizacyjnych działalności podstawowej

Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu/School of Pharmacy  with the Division of Laboratory Medicine
in Sosnowiec

 

Lp

Symb.

org.

Jednostka organizacyjna WF w Sosnowcu

Unit SPLMS in Sosnowiec

(nazwa jednostki organizacyjnej  używana wyłącznie przy afiliacji w publikacji)

Lokalizacja

1.

FCA      

Katedra Chemii Ogólnej i Analitycznej                  

 

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4

1.1.

FCA-1

          Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej 

Department of General and Inorganic Chemistry

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4

1.2.

FCA-2

          Zakład Chemii Analitycznej  

Department of Analytical Chemistry

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4

2.

FCO      

Katedra i Zakład Chemii Organicznej

Department of Organic Chemistry

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4

3.

FCL       

Katedra i Zakład Chemii i Analizy Leków

Department of Pharmaceutical Chemistry

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4

4.

FFF        

Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej            

Department of Physical Pharmacy

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4

5.

FFA       

Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii

Department of Pharmacognosy and Phytochemistry

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4

6.

FFK       

Katedra i Zakład Farmakologii

Department of Pharmacology

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4

7.

FTL       

Katedra i Zakład Technologii Środków Leczniczych

Department of Drug Technology

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

8.

FFB

Katedra i Zakład Biofizyki

Department of Biophysics

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

9.

FKP

Kolegium Kształcenia Podyplomowego 

 

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

10.

FZP

Zakład Parazytologii

Department of Parasitology

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

11.

FZK

Zakład Biologii Komórki

Department of Cell Biology

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

12.

FSD

Studium Doktoranckie     

 

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

13.

FIA

Katedra Analizy Instrumentalnej

 

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

13.1.

FIA-1

          Zakład Analizy Instrumentalnej

Department of Instrumental Analysis

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

13.2.

FIA-2

          Zakład Statystyki

Department of Statistics

41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 30

14.

FZB       

Katedra i Zakład Biofarmacji         

Department of Biopharmacy

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

15.

FBC

Katedra i Zakład Biochemii

Department of Biochemistry

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

16.

FBM

Katedra i Zakład Biologii Molekularnej

Department of Molecular Biology

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

17.

FIG

Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej

Department of Biotechnology and Genetic Engineering

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

18.

FBF       

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej

 i Zielarstwa

Department of Pharmaceutical Botany and Herbal Medicine

41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 30

19.

FGM

Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

Department of Medical Genetics

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

20.

FSF

Katedra Farmacji Stosowanej

 

41-200 Sosnowiec, ul. Kasztanowa 3

20.1

FSF -1

Zakład Technologii Postaci Leku

Department of Pharmaceutical Technology

41-200 Sosnowiec, ul. Kasztanowa 3

20.2

FSF -2

Zakład Farmacji Aptecznej

Department of Community Pharmacy

41-200 Sosnowiec, ul. Kasztanowa 3

21.

FMW

Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii

Department of Microbiology and Virology

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4

22.

FKO

Katedra Kosmetologii

 

41-200 Sosnowiec, ul. Kasztanowa 3

22.1

FKO-1

Zakład Badań Strukturalnych Skóry

Department of Skin Structural Studies

41-200 Sosnowiec, ul. Kasztanowa 3

22.2

FKO-2

Zakład Kosmetologii

Department of Cosmetology

41-200 Sosnowiec, ul. Kasztanowa 3

22.3

FKO-3

Zakład Medycyny Estetycznej

Department of Aesthetic Medicine

40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24 SPSK im. A. Mielęckiego SUM

23.

FZF

Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej

Department of Pharmacoeconomics and Social Pharmacy.

41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 30

24.

FTB

Katedra i Zakład Toksykologii i Bioanalizy

Department of Toxicology and Bioanalysis

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4

 

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 30/2011
z dnia 21.03.2011 r.
Rektora SUM
uwzględniający zmiany
wprowadzone Zarządzeniem
Nr 109/2017 z dnia 24.07.2017 r.

Struktura i symbole jednostek organizacyjnej działalności podstawowej

Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu/School of Pharmacy  with the Division of Laboratory Medicine
in Sosnowiec

 

 

Lp

Symb.

org.

Jednostka organizacyjna WF w Sosnowcu

Unit SPLMS in Sosnowiec

(nazwa jednostki organizacyjnej  używana wyłącznie przy afiliacji w publikacji)

Lokalizacja

1.

FAC                      

Katedra i Zakład Chemii Klinicznej              

i Diagnostyki Laboratoryjnej

Department of Clinical Chemistry and

Laboratory Diagnostics

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

2.

FAI        

Katedra i Zakład Immunologii                       

i Serologii

Department of Immunology and Serology

41-200 Sosnowiec, ul. Jedności 8

3.

FNB

Katedra i Zakład Podstawowych Nauk        

Biomedycznych

Department of Basic Biomedical Science

41-200 Sosnowiec, ul. Kasztanowa 3

4.

FPA       

Katedra i Zakład Patologii

Department of Pathology

41-200 Sosnowiec, ul Ostrogórska 30

             

 

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 30/2011
z dnia 21.03.2011 r.
Rektora SUM
uwzględniający zmiany
wprowadzone Zarządzeniem
Nr 109/2017 z dnia 24.07.2017 r.

 

Struktura i symbole jednostek organizacyjnej działalności podstawowej

Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach/School of Health Sciences in Katowice

Lp

Symb.

org.

Jednostka organizacyjna WNoZ w Katowicach

Unit SHS in Katowice

(nazwa jednostki organizacyjnej  używana wyłącznie przy afiliacji w publikacji)

Lokalizacja

1.

NKI       

Katedra Fizjoterapii                          

 

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

1.1.

NKI-1

Zakład Fizjoterapii

Department of Physiotherapy

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

1.2.

NKI-2

Zakład Kinezjologii

Department of Kinesiology

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

1.3.

NKI-3

Zakład Medycyny Sportowej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego

Department of Sports Medicine and Physiology of Physical Effort

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

1.4.

NKI-4

Zakład Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej

Department of Balneoclimatology and Biological Regeneration

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

1.5.

NKI-5

Zakład Medycyny Fizykalnej

Department of Physical Medicine

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

1.6.

NKI-6

Zakład Kinezyterapii i Metod Specjalnych

Department of Kinesitherapy and Special Methods

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

1.7.

NKI-7

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Department of Medical Rehabilitation

41-218 Sosnowiec, ul. Zapolskiej 3

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II

w Sosnowcu

1.8.

NKI-8

Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej

i Sportu

Department of Adapted Physical Activity and Sport

40-752 Katowice, ul. Medyków 8

2.

NKZ

Katedra Zdrowia Kobiety 

 

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

2.1.

NKZ-1  

Zakład Seksuologii

Department of Sexuology

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

2.2.

NKZ-2

         Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa

Department of Gynaecology and Obstetrics

41-703 Ruda Śląska, ul. W. Lipa 2

Szpital Miejski Nr 2

2.3.

NKZ-3

Zakład Propedeutyki Położnictwa

Department of Propaedeutics of Obstetrics

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

2.4.

NKZ-4

Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej

Department of Gynaecology Oncological

Katowice
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Okręgowy Szpital Kolejowy

2.5.

NKZ-5

Zakład Patologii Ciąży

Department of Pregnancy Pathology

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

2.6.

NKZ-6

Zakład Pielęgniarstwa w Ginekologii

i Położnictwie

Department of Nursing in Gynaecology and Obstetrics

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

2.7.

NKZ-7

Zakład Profilaktyki Chorób Kobiecych

Department of Gynaecological Diseases Prevention

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

3.

NNP

Katedra Nauk Podstawowych

 

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

3.1.

NNP-1

       Zakład Anatomii

Department of Anatomy

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

3.2

NNP-2

Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej

Department of Biochemistry and Medical Genetics

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

4.

NKS

Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych

 

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

4.1.

NKS-1

Zakład Pedagogiki

Department of Pedagogy,

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

4.2.

NKS-2

Zakład Psychologii

Department of Psychology,

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

4.3.

NKS-3

Zakład Filozofii i Bioetyki

Department of Philosophy and Bioethics,

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

4.4

NKS-4

 Zakład Historii Medycyny i Farmacji

Department of History of Medicine and Pharmacy

41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 30

5.

NKT

Katedra Pielęgniarstwa 

 

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

5.1.

NKT-1

        Zakład Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego

Department of Health Promotion and Community  Nursing

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

5.2.

NKT-2

Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa

Department of Propaedeutics of Nursing

40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24 SPSK im. A Mielęckiego SUM

5.3.

NKT-3

Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej

Department of Palliative Medicine and Palliative Care

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

5.4.

NKT-4

Zakład Pielęgniarstwa i Społecznych Problemów Medycznych

Department of Nursing and Social Medical Problems

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

5.5.

NKT-5

Zakład Organizacji Leczenia Ran Przewlekłych

Department of Chronic Wounds Management Organization

41 - 100 Siemianowice Śląskie

ul. Jana Pawła II 2

Centrum Leczenia Oparzeń

5.6.

NKT-6

 Zakład Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego

Department of Gerontology and Geriatric Nursing

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47 SPSK Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca 

6.

NKW

Katedra Chorób Wewnętrznych     

 

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca

6.1.

NKW-1

       

         Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych

Department of Internal Medicine and Metabolic Diseases

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca

6.2.

NKW-2

        

         Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego

Department of Internal Nursing

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca

6.3.

NKW-3

Klinika Geriatrii

Department of Geriatrics

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca

7.

NKN

Katedra Neurologii

 

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca

7.1.

NKN-1

         

          Klinika Neurologii  

Department of Neurology

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca

7.2.

NKN-2

Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego
i Psychiatrycznego

Department of Neurological and Psychiatric Nursing

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca

8.

NRE

Katedra i Klinika Rehabilitacji

Department of Rehabilitation

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca

9.

NKK      

Katedra i Klinika Kardiologii

Department of Cardiology

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca

10.

NKA

Katedra Anestezjologii

i Intensywnej Terapii

 

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca

10.1.

NKA-3

Zakład Anestezjologii Klinicznej

Department of Clinical Anaesthesiology

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

SPSK  Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca

10.2.

NKA-2

Zakład Anestezjologii

i Intensywnej Opieki Pielęgniarskiej

Department of Anaesthesia and Intensive Nursing Care

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

  11.

NKP

Katedra Pediatrii

 

41-902 Bytom, ul. Batorego 15

Szpital Specjalistyczny Nr 2  

11.1.

NKP-1

         Oddział Kliniczny Pediatrii

Department of Paediatrics

41-902 Bytom, ul. Batorego 15

Szpital Specjalistyczny Nr 2  

11.2.

NKP-2

        Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego

Department of Paediatric Nursing 

41-902 Bytom, ul. Batorego 15

Szpital Specjalistyczny Nr 2  

12.

NSD

Studium Doktoranckie

 

40-752 Katowice, ul. Medyków 12

13.

NCH

Katedra Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych

 

41-200 Sosnowiec, Plac Medyków 1

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

nr 5 im. św. Barbary

13.1.

NCH-1

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej  i Urazów Wielonarządowych

Department of General, Colorectal and Polytrauma Surgery

41-200 Sosnowiec, Plac Medyków 1

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

nr 5 im. św. Barbary

13.2.

NCH-2

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Department of Surgical Nursing

41-200 Sosnowiec, Plac Medyków 1

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

nr 5 im. św. Barbary

13.3.

NCH-3

Zakład Propedeutyki Chirurgii

Department of Propaedeutics Surgery

41-902 Bytom ul. Żeromskiego 7

Szpital Specjalistyczny Nr 1

14.

NKR

Oddział Kliniczny Rehabilitacji, Fizjoterapii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych

Department of Rehabilitation, Clinical Physiotherapy and Internal Medicine

41-902 Bytom, ul. Batorego 15

Szpital Specjalistyczny Nr 2  

15.

NEN

Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca

Department of Electrocardiology and Heart Failure

40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

SPSK  Nr 7 SUM GCM
im. prof. Leszka Gieca

 

 

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 30/2011
z dnia 21.03.2011 r.
Rektora SUM
uwzględniający zmiany
wprowadzone Zarządzeniem
Nr 109/2017 z dnia 24.07.2016 r.

 

Struktura i symbole jednostek organizacyjnej działalności podstawowej

Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu/ School of Public Health in Bytom

 

Lp

Symb.

org.

Jednostka organizacyjna WZP w Bytomiu

Unit SPH in Bytom

(nazwa jednostki organizacyjnej  używana wyłącznie przy afiliacji w publikacji)

Lokalizacja

1.

PKŚ

Katedra Zdrowia Środowiskowego

 

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

1.1.

PKŚ-1

     Zakład Zdrowia Środowiskowego

Department of Environmental Health

41-800 Zabrze,

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10c

Śląski Park Technologii Medycznych

Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

1.2.

PKŚ-2

      Zakład Środowiskowych Czynników Ryzyka Zdrowia

Department of Environmental Health Risk Factors

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

2.

PEZ

Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia

Department of Health Economics and Health Management

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

3.

PPZ

Zakład Polityki Zdrowotnej

Department of Health Policy

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

4.

PPD

Katedra Dietetyki

 

41-808 Zabrze, ul. Jordana 19

4.1

PPD-1

    Zakład Technologii i Oceny Jakości Żywności

Department of Food Technology and Quality Evaluation 

41-808 Zabrze, ul. Jordana 19

4.2

PPD-2

    Zakład Promocji Zdrowia

Department of Health Promotion

41-808 Zabrze, ul. Jordana 19

4.3

PPD-3

    Zakład Żywienia Człowieka

Department of Human Nutrition

41-808 Zabrze, ul. Jordana 19

5.

PEB

Katedra Epidemiologii i Biostatystyki

 

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

5.1

PEB-1

    Zakład Epidemiologii

Department of Epidemiology

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

5.2

PEB-2

    Zakład Biostatystyki

Department of Biostatistics

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

6.

PTU

Katedra Toksykologii i Uzależnień

 

40-752 Katowice, ul. Medyków 18

6.1

PTU-1

    Zakład Toksykologii i Ochrony Zdrowia

   w  Środowisku Pracy

Department of Toxicology and Health Protection

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

7.

PSP

Zakład Medycyny Społecznej i Profilaktyki

Department of Social Medicine and Prevention

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

8.

PPŻ

Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych

Department of Nutrition Related Prevention

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

9.

PZP

Zakład Zdrowia Publicznego

Department of Public Health

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

10.

PKM

Katedra Medycyny Ratunkowej i Neurochirurgii Dziecięcej

 

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

10.1

PKM-1

Zakład Medycyny Ratunkowej

Department of Emergency Medicine

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

10.2

PKM-2

Klinika Neurochirurgii Dziecięcej

Department of Paediatric Neurosurgery

40-752 Katowice, ul. Medyków 16

SPSK Nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

11.

PPN

Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych

Department of Basic Medical Sciences

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

12.

PCW

Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych

Department of Internal Medicine

41-902 Bytom ul. Żeromskiego 7

Szpital Specjalistyczny Nr 1

13.

PSD

Studium Doktoranckie

 

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

14.

PZC

Zakład Profilaktyki Chorób Nowotworowych

Departament of Cancer Prevention

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

15.

PZE

Zakład Etyki i Deontologii Medycznej

Department of Ethics and Medical Deontology

41-902 Bytom, ul. Piekarska 18

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2018

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.