image Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Szukaj

 
 
Zmiana rozmiaru tekstu:

Aktualności i komunikaty

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY:

 WNIOSKI O POŻYCZKĘ BĘDĄ PRZYJMOWANE
 DO OSTATNIEGO DNIA MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO POSIEDZENIE KOMISJI PKZP.

 WNIOSKI SKŁADANE PO W/W TERMINIE BĘDĄ ROZPATRYWANE
 NA NASTĘPNYM POSIEDZENIU KOMISJI.

 

Podstawowe kwoty wolne od potrąceń w 2018r

W zależności od wymiaru etatu lub zastosowania kosztów uzyskania przychodu i kwoty wolnej od podatku (tzw.ulgi), podstawowe kwoty wolne od potrąceń w 2018 r. wynoszą:

Wynagrodzenie minimalne

Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek

Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek

Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek

Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek

wymiar etatu

pełny etat

1 530,00

1 483,00

1 535,00

1 488,00

3/4

1 147,50

1 112,25

1 151,25

1 116,00

1/2

765,00

741,50

767,50

744,00

1/4

382,50

370,75

383,75

372,00

1/3

510,00

494,33

511,67

496,00

Wynagrodzenie minimalne

Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek

Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek

Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek

Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek

wymiar etatu

 

 

 

 

pełny etat

1 530,00

1 483,00

1 535,00

1 488,00

3/4

1 147,50

1 112,25

1 151,25

1 116,00

1/2

765,00

741,50

767,50

744,00

1/4

382,50

370,75

383,75

372,00

1/3

510,00

494,33

511,67

496,00

 

 

Numer konta Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej
ING BANK ŚLĄSKI 69 1050 1214 1000 0022 4376 8237

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPOMÓG PRZYZNAWANYCH
W PRACOWNICZEJ KASIE ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWEJ

 

W przedmiocie wykładni przepisów Statutu PKZP SUM w Katowicach, w zakresie dotyczącym Funduszu zapomogowego i przyznawania zapomóg członkom PKZP, Zarząd podaje co następuje. Zapomogi członkom PKZP przyznawane są wyłącznie w razie szczególnych wydarzeń losowych, na podstawie § 30.1 Statutu PKZP. Przez szczególne wydarzenie losowe rozumie się:

 • indywidualne zdarzenia losowemożna rozumieć przez to: wszelkie nagłe, niespodziewane, pojedyncze zdarzenia wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można przewidzieć, a które są niezależne od woli człowieka- nawet przy zachowaniu należytej ostrożności, takie jak np. kradzieże, włamania, zniszczenie domu lub mieszkania spowodowane zalaniem wodą lub pożarem, nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu, śmierć członka rodziny;

a także

 • długotrwałe chorobynależy rozumieć przez to choroby wymagające długotrwałego leczenia w sposób ciągły lub przez długi okres czasu, takie jak np. choroby przewlekłe, nieuleczalne, wrodzone.

W innych przypadkach, nieokreślonych powyżej Zarząd zapomóg nie udziela.

Ponadto opierając się na Dz.U. Nr 100 p.502 z 1991 roku i Dz.U. Nr 14 p.176. z 2000 art.21 ust.1 pkt 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 VII 1991, informujemy, iż wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł.  

 

Akty prawne PKZP

 

 1. Statut obowiązujący od 24.09.2009r. doc po zmnianach 10.04.2013r. z póź. zm.
 2. Regulamin Funduszu Zapomogowego doc 
 3. Zasady członkostwa w PKZP 2015 doc

 

Komisja PKZP

 

Komisja PKZP na okres 2014-2019

 

 1.  Aneta Wójcik -przew. 
 2.  Jolanta Kempny- zastępca przew.
 3.  Janina Sypek- sekretarz
 4.  Gabriela Zębala - skarbnik
 5.  Małgorzata Aptekorz -członek
 6.  Barbara Magiera-członek
 7.  Piotr Sobel-członek
 8.  Adam Wolski- członek
 9.  Joanna Polczyk               od X 2017r - członek
 10.  Wiesława Sip-Budych     od X 2017r - członek

 

Kontakt

 

Przewodnicząca PKZP: dr n. biol. Aneta Wójcik tel. 32 208 8460

Księgowa: PKZP  mgr  Patrycja Kornes
Rektorat SUM; Katowice, ul. Poniatowskiego 15
IV piętro - pokój 417   tel. 32 208 3629  


 

Terminy posiedzeń Komisji PKZP

 

Uprzejmie informujemy, iż kolejne zebrania Komisji PKZP odbędą się w następujących terminach:

5 marca 2018
9 kwietnia 2018
7 maja 2018
4 czerwca 2018
2 lipca 2018 
sierpień – przerwa w  posiedzeniach Komisji PKZP.

 

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2018

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.