image Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Szukaj

 
 
Zmiana rozmiaru tekstu:

Program nauczania na rok akademicki 2016/2017
Uniwersytet Pierwszego Wieku

 1.     Kierunek studiów: CIAŁO BEZ TAJEMNIC
 2.     Rodzaj zajęć dydaktycznych: ĆWICZENIA, WYKŁADY
 3.     Liczba grup: 2
 4.     Liczba osób w grupie: 15
 5.     Liczba godzin przewidziana na grupę (WYKŁADY): 15 godzin
 6.     Liczba godzin przewidziana na grupę (ĆWICZENIA): 30 godzin
 7.     Rygor: zaliczenie z oceną

Celem ogólnym zajęć w UNIWERSYTECIE PIERWSZEGO WIEKU jest zapoznanie młodzieży z problematyką ciała ludzkiego - jego aspektów anatomiczno-fizjologicznych, psychologicznych i socjologicznych, a także kształtowanie postaw zdrowotnych, zdrowego stylu życia w poszczególnych okresach rozwoju człowieka.

W wyniku realizacji celów szczegółowych student potrafi w podstawowym zakresie:

 1.     Wskazywać na różnice pomiędzy płcią
 2.     Charakteryzować i oceniać rozwój fizyczny i psychiczny
 3.     Omówić kryteria i cele oceny dojrzałości szkolnej
 4.     Analizować zdrowotne uwarunkowania dyspozycji do pracy szkolnej
 5.     Omówić wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży
 6.     Dobierać prawidłową dietę ucznia
 7.     Wymienić zasady ergonomii w trakcie nauki i zabawy
 8.     Wskazywać na związek terapeutycznego oddziaływania muzyki i tańca na organizm
 9.     Rozróżniać zabawy terapeutyczne
 10.     Zaprezentować podstawy edukacji poruszania się na wózku inwalidzkim
 11.     Charakteryzować podstawy biomechaniki, kinezjologii w oparciu o urządzenia diagnostyczne
 12.     Tłumaczyć znaczenie wybranych zabiegów fizykalnych w rehabilitacji
 13.     Znać elementy udzielania pierwszej pomocy
 14.     Łączyć zabawę z nauką
 15.     Tworzyć plan czasu wolnego i sposobu relaksacji w sytuacjach stresujących

Zaliczenie:

 1.     Zaliczenie kierunku na ocenę - forma pisemna - test
 2.     Ocena pracy własnej studenta na zadany temat

Metody nauczania: wykład, dyskusja, dyskusja kierowana, ćwiczenia, pogadanka, analiza materiałów własnych i źródłowych, metody aktywizujące

Część teoretyczna: planuje się zorganizować w formie 45 minutowych wykładów jako wprowadzenia do obowiązującego tematu. Dla studentów przygotowane będą konspekty z możliwością uzupełniania treści wykładu.

Część praktyczna: zorganizowana będzie w formie 90 minutowych warsztatów (2 x 45 min), w trakcie których STUDENCI będą mogli aktywnie i czynnie uczestniczyć w zajęciach. Każdy temat zakończony będzie przedstawieniem tematów/zagadnień do pracy własnej w warunkach domowych. Oceny zawarte będą w indeksie studenta. Na zakończenie całego cyklu spotkań uczestnicy będą mieli możliwość przystąpienia do nieobowiązkowego zaliczenia w formie teoretycznej, obejmującej treści przekazane w trakcie całego programu nauczania. Każdy uczestnik uzyska dyplom ukończenia zajęć podpisany przez opiekuna grupy oraz Dziekana Wydziału.

 

Szczegółowa tematyka zajęć

TEMATYKA KURSU "CIAŁO BEZ TAJEMNIC"
w ramach Uniwersytetu Pierwszego Wieku

Semestr zimowy 2016/2017
(każde 2 godzinne ćwiczenia poprzedza godzinny wykład)

DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ GRUPA A GRUPA B
22.10.2016r. 9.00-10.30 WYKŁAD

WYKŁAD INAUGURACYJNY

„Co zrobić żeby mieć zdrowe serce”

Dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot - Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

05.11.2016r. 9.00-9.45 WYKŁAD

TAJEMNICE LUDZKIEGO CIAŁA

Koordynator:

Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta

PODSTAWY ANATOMII CZŁOWIEKA

Prowadzący:

Mgr Katarzyna Zborowska

Kordynator:

Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta

10.00-11.30 ĆWICZENIA

SPOTYKAJĄ SIĘ DWIE KOMÓRKI

Od poczęcia do narodzin

Koordynator:

Dr n. med. Mariola Czajkowska

PODSTAWY ANATOMII CZŁOWIEKA

Prowadzący:

Mgr Katarzyna Zborowska

Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta

11.45-12.30 WYKŁAD

PODSTAWY ANATOMII CZŁOWIEKA

Prowadzący:

Mgr Katarzyna Zborowska

Koordynator:

Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta

TAJEMNICE LUDZKIEGO CIAŁA

Koordynator: 

Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta

12.45-14.15 ĆWICZENIA

PODSTAWY ANATOMII CZŁOWIEKA

Prowadzący: 

Mgr Katarzyna Zborowska

Koordynator:

Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta

SPOTYKAJĄ SIĘ DWIE KOMÓRKI

Od poczęcia do narodzin

Koordynator: 

Dr n. med. Mariola Czajkowska

26.11.2016r. 9.00-9.45 WYKŁAD

JESTEŚMY PODOBNI, A KAŻDY JEDNAK INNY

Koordynator:

Dr n. hum. Halina Kulik

ŚMIECI DO KOSZA, ZDROWE JEDZENIE DO ŻOŁĄDKA

Koordynator:

Dr hab. n. med. Tomasz Irzyniec

10.00-11.30 ĆWICZENIA

PODSTAWY PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU

Koordynator:

Dr n. hum. Halina Kulik

PODSTAWY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Koordynator:

Dr hab. n. med. Tomasz Irzyniec

11.45-12.30 WYKŁAD

ŚMIECI DO KOSZA, ZDROWE JEDZENIE DO ŻOŁĄDKA

Koordynator:

Dr hab. n. med. Tomasz Irzyniec

JESTEŚMY PODOBNI, A KAŻDY JEDNAK INNY

Koordynator:

Dr n. hum. Halina Kulik

12.45-14.15 ĆWICZENIA

PODSTAWY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Koordynator:

Dr hab. n. med. Tomasz Irzyniec

PODSTAWY PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU

Koordynator

Dr n. hum. Halina Kulik

17.12.2016r. 9.00-9.45 WYKŁAD

MÓJ PLAC ZABAW

Koordynator:

Dr n. med. Anna Brzęk

Z MUZYKĄ ZA PAN BRAT

Koordynator:

Dr n. med. Anna Famuła

10.00-11.30 ĆWICZENIA

INTEGRACJA SENSOMOTORYCZNA

jako przykład naukowej zabawy dla dzieci w wieku szkolnym

Koordynator: 

Dr n. med. Anna Brzęk

PODSTAWY TERAPEUTYCZNEGO ODDZIAŁYWANIA MUZYKI I TAŃCA

Koordynator:

Dr n. med. Anna Famuła

11.45-12.30 WYKŁAD

Z MUZYKĄ ZA PAN BRAT

Koordynator:

Dr n. med. Anna Famuła

MÓJ PLAC ZABAW

Koordynator:

Dr n. med. Anna Brzęk

12.45-14.15 ĆWICZENIA

PODSTAWY TERAPEUTYCZNEGO ODDZIAŁYWANIA MUZYKI I TAŃCA

Koordynator:

Dr n. med. Anna Famuła

INTEGRACJA SENSOMOTORYCZNA

jako przykład naukowej zabawy dla dzieci w wieku szkolnym

Koordynator:

Dr n. med. Anna Brzęk

 

 

TEMATYKA KURSU "CIAŁO BEZ TAJEMNIC"
w ramach Uniwersytetu Pierwszego Wieku

Semestr letni 2016/2017
(każde 2 godzinne ćwiczenia poprzedza godzinny wykład)

 

DATA GODZINY RODZAJ ZAJĘĆ GRUPA A GRUPA B
25.02.2017r. 9.00-9.45

WYKŁAD

TZW. SZKOŁA PLECÓW
dla dzieci jako program profilaktyczny wad postawy u dzieci i młodzieży szkolnej

Prowadzący: 

Mgr Ewa Wróblewska

Koordynator:

Dr n. med. Anna Brzęk

BY CIAŁO MNIE KIEDYŚ NIE BOLAŁO...

Prowadzący:

Mgr Jacek Sołtys

Koordynator:

Dr n. med. Anna Brzęk

10.00-11.30 ĆWICZENIA

ROSNĘ ZDROWO CZY MÓJ KRĘGOSŁUP TEŻ?

Prowadzący: 

Mgr Ewa Wróblewska

Koordynator:

Dr n. med. Anna Brzęk

ZASADY ERGONOMII W CODZIENNYM ŻYCIU UCZNIA

Prowadzący: 

Mgr Jacek Sołtys

Koordynator Dr n. med. Anna Brzęk

11.45-12.30 WYKŁAD

BY CIAŁO MNIE KIEDYŚ NIE BOLAŁO...

Prowadzący:

Jacek Sołtys

Koordynator:

Dr n. med. Anna Brzęk

TZW. SZKOŁA PLECÓW
dla dzieci jako program profilaktyczny wad postawy u dzieci i młodzieży szkolnej

Prowadzący: 

Mgr Ewa Wróblewska

Koordynator:

Dr n. med. Anna Brzęk

12.45-14.15 ĆWICZENIA

ZASADY ERGONOMII W CODZIENNYM ŻYCIU UCZNIA

Prowadzący:

Mgr Jacek Sołtys

Koordynator:

Dr n. med. Anna Brzęk

ROSNĘ ZDROWO CZY MÓJ KRĘGOSŁUP TEŻ?

Prowadzący:

Mgr Ewa Wróblewska

Koordynator:

Dr n. med. Anna Brzęk

25.03.2017r. 9.00-9.45 WYKŁAD

JAK DZIAŁAMY...

Koordynator:

Dr n. med. Anna Famuła

DZIAŁA POTAJEMNIE, A EFEKTY JUŻ WIDZIMY - ŚWIATŁO

Koordynator:

Mgr Iwona Nowakowska

10.00-11.30 ĆWICZENIA

PODSTAWY BIOMECHANIKI, KINEZJOLOGII 
w oparciu o urządzenia diagnostyczne

Koordynator:

Dr n. med. Anna Famuła

ZNACZENIE WYBRANYCH ZABIEGÓW FIZYKALNYCH W REHABILITACJI

Koordynator: 

Mgr Iwona Nowakowska

11.45-12.30 WYKŁAD

DZIAŁA POTAJEMNIE, A EFEKTY JUŻ WIDZIMY - ŚWIATŁO

Koordynator: 

Mgr Iwona Nowakowska

JAK DZIAŁAMY...

Koordynator:

Dr n. med. Anna Famuła

12.45-14.15 ĆWICZENIA

ZNACZENIE WYBRANYCH ZABIEGÓW FIZYKALNYCH W REHABILITACJI

Koordynator:

Mgr Iwona Nowakowska

PODSTAWY BIOMECHANIKI, KINEZJOLOGII
w oparciu o urządzenia diagnostyczne

Koordynator:

Dr n. med. Anna Famuła

22.04.2017r. 9.00-9.45 WYKŁAD

MÓJ PRZYJACIEL NA WÓZKU

Prowadzący:

Mgr Katarzyna Rybok

Koordynator:

Dr n. o kult. fiz. Ryszard Plinta

ZANIM PRZYJEDZIE KARETKA

Prowadzący:

Mgr Aleksandra Romańska

Koordynator:

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Szurlej

10.00-11.30 ĆWICZENIA

PODSTAWY EDUKACJI PORUSZANIA SIĘ NA WÓZKU INWALIDZKIM

Prowadzący:

Mgr Katarzyna Rybok

Koordynator:

Dr n. o kult. fiz. Ryszard Plinta

ELEMENTY PIERWSZEJ POMOCY

 

Prowadzący: 

Mgr Aleksandra Romańska

Koordynator:

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Szurlej

11.45-12.30 WYKŁAD

ZANIM PRZYJEDZIE KARETKA

Prowadzący:

Mgr Aleksandra Romańska

Koordynator:

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Szurlej

MÓJ PRZYJACIEL NA WÓZKU

Prowadzący:

Mgr Katarzyna Rybok

Koordynator:

Dr n. o kult. fiz. Ryszard Plinta

12.45-14.15 ĆWICZENIA

ELEMENTY PIERWSZEJ POMOCY

Koordynator:

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Szurlej

PODSTAWY EDUKACJI PORUSZANIA SIĘ NA WÓZKU INWALIDZKIM

Prowadzący: 

Mgr Katarzyna Rybok

Koordynator: 

Dr n. o kult. fiz. Ryszard Plinta

27.05.2017r. 9.00-9.45 WYKŁAD

JAK FUNKCJONOWAĆ BY NIE ZWARIOWAĆ

Koordynator:

Dr n. hum. Monika Bąk-Sosnowska

JAK ŻYĆ PIĘKNIEJ

Koordynator: 

Dr hab. n. hum. Anna Marek

10.00-11.30 ĆWICZENIA

PODSTAWY PSYCHOLOGII

Koordynator: 

Dr n. hum. Monika Bąk-Sosnowska

PODSTAWY FILOZOFII

Koordynator:

Dr n. hum. Lesław Niebrój

11.45-12.30 WYKŁAD

JAK ŻYĆ PIĘKNIEJ

Koordynator:

Dr hab. n. hum. Anna Marek

JAK FUNKCJONOWAĆ BY NIE ZWARIOWAĆ

Koordynator: 

Dr n. hum. Monika Bąk-Sosnowska

12.45-14.15 ĆWICZENIA

PODSTAWY FILOZOFII

Koordynator:

Dr hab. n. hum. Anna Marek

PODSTAWY PSYCHOLOGII

Koordynator:

Dr n. hum. Monika Bąk-Sosnowska

03.06.2017r. 9.00 WYKŁAD
PODSUMOWUJĄCY

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

 

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2018

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.