Skip to main content   Skip to menu   Search

 
Dział Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji
Godło PolskiHerb SUM        

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
w Katowicach


UCZELNIA WYRÓŻNIONA ZA WALKĘ Z PLAGIATEM 

 

tab 1

PROGRAMY RAMOWE

HORIZON 2020
7PRUE

tab 2

FUNDUSZE STRUKTURALNE

2014-2020
2007-2013

tab 3

ZDROWIE PUBLICZNE
2003-2008
2008-2013
2014-2020

tab 5

PROJEKTY KRAJOWE

NCN | NCBiR

 

Informujemy, że Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje dzień informacyjny dla naukowców zainteresowanych grantami ERC. 

Spotkanie odbędzie się 30.09.2016  w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie (ul. Pasteura 3) w godz. 10.00 – 14:00.

Prezentacje i dyskusje poświęcone będą:

 • szczegółom procedury oceny wniosków,
 • działaniom i programom wspomagającym przygotowanie i realizację projektów,
 • omówieniu realizowanych i zakończonych projektów.
 • Program i rejestracja.

  Termin składania wniosków na ERC Starting Grant upływa 18.10.2016 r., natomiast ERC Consolidator Grant – 9.02.2017 r.

  Zachęcamy do udziału w spotkaniu.

   

   

  ncn logo 2

  Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór na warsztaty poświęcone przygotowywaniu wniosków o finansowanie projektów badawczych. Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:

 • nie kierują i nie kierowały projektem badawczym finansowanym przez NCN, MNiSW lub KBN,
 • w ciągu ostatnich 5 lat (w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu) lub 10 lat (w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym.
 • Tematyka warsztatów obejmuje:

 • zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych,
 • cykl życia wniosku: od pomysłu do podpisania umowy o dofinansowanie,
 • przygotowywanie części merytorycznej wniosku,
 • projektowanie kosztorysów,
 • zasady oceny wniosków w systemie peer review,
 • analizę dokumentów konkursowych i wymagań formalnych.
 • Warsztaty odbędą się w siedzibie Narodowego Centrum Nauki przy ul. Królewskiej 57 w Krakowie.

  Planowane terminy warsztatów oraz szczegóły dotyczące rejestracji na warsztaty dostępne na stronie https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-08-18-warsztaty-dla-wnioskodawcow

   

   

  19 września 2016 r. Polska Akademia Nauk oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie organizują warsztaty, których celem jest przygotowanie naukowców do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research CouncilERC). Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.

  Podczas warsztatów swoimi doświadczeniami podzielą się laureaci oraz ewaluatorzy grantów ERC. W drugiej części spotkania wybrane osoby będą mogły skonsultować swoje pomysły badawcze podczas dwugodzinnej sesji konsultacji indywidualnych z zaproszonymi ekspertami. Uzyskają również wskazówki dotyczące formalno-prawnych aspektów przygotowania projektów ERC. Więcej informacji o spotkaniu na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk.

  Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt z Biurem ds. Doskonałości Naukowej PAN e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenia przyjmowane są do 2 września.

  Koszt udziału w warsztatach wynosi 50 zł netto (kwota ta pokrywa koszt cateringu dla uczestników spotkania).

   

   

   

  Informujemy o dodatkowym naborze wniosków w konkursie „Forum Młodych Innowatorów”, który będzie trwał do 10.10.2016 r. Konkurs organizowany jest z inicjatywy Grupy Azoty Kędzierzyn-Koźle ZAK S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Park Przemysłowy Metalchem” z siedzibą w Opolu, „Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowym” oraz Klastrem Chemii Specjalistycznej Chem-Ster.

  Celem Konkursu jest identyfikacja i przygotowanie innowacyjnych pomysłów z zakresu nowoczesnych technologii, konstrukcji, materiałów dla chemii i energetyki. Głównym celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, innowacyjnych pomysłów młodych innowatorów, które mają potencjał wdrożeniowy. Pomysły zostaną wybrane w ramach ogólnopolskiego Konkursu przez powołaną Komisję Konkursową. Tym samym promowane będą nowe idee mające szanse praktycznego zastosowania w przemyśle.

  Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne lub zespół uczestników. Wnioski konkursowe można składać w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci i doktoranci do 30 roku życia.

  Aneks do Regulaminu Konkursu

  Strona internetowa konkursu: http://konkurs-ntkm.pl/

   

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło preselekcję polskich wniosków do konkursu Teaming for Excellence Phase 1. Konkurs jest skierowany do instytucji naukowych, w tym uczelni, które w konsorcjach z zagranicznymi ośrodkami utworzą nowe centra doskonałości oraz wzmocnią potencjał już istniejących. Partnerstwo będzie polegało na wspólnym wprowadzaniu do nowego Centrum Doskonałości dobrych praktyk dotyczących organizacji pracy, komercjalizacji wyników prac badawczych i prowadzenia badań. Partnerem zagranicznym może być organizacja prowadząca badania i upowszechniającą wiedzę na najwyższym światowym poziomie, posiadająca duży dorobek w zakresie badań aplikacyjnych oraz spełniająca najwyższe standardy pracy i organizacji w jednostce.
  Propozycje projektów muszą być zgodne z tematami wskazanymi w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji: http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/1_konkurs_2015/7_wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji.pdf

   

  Dział Projektów, Programów Rozwojowych i Innowacji

  Projekty zakończone

  grunty i nieruchomości sprzedarz

  S5 Box