Skip to main content   Skip to menu   Search

 
Aktualności i komunikaty
Godło PolskiHerb SUM        

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
w Katowicach


UCZELNIA WYRÓŻNIONA ZA WALKĘ Z PLAGIATEM 

 
Witamy na Uniwersytecie Pierwszego Wieku SUM. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Witamy na Uniwersytecie Pierwszego Wieku SUM. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Rekrutacja na Uniwersytet Pierwszego Wieku Kierunek: „CIAŁO BEZ TAJEMNIC”

Rekrutacja na Uniwersytet Pierwszego Wieku w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach - kierunek: Ciało bez tajemnic zaczyna się od 15 czerwca do 15 września lub do wyczerpania limitu miejsc (30 miejsc).

O wpisie na listę studentów Uniwersytetu Pierwszego Wieku decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
Rodzic/Opiekun zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub telefonicznie o wpisie dziecka na listę studentów.
Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 4, Rodzic/Opiekun dziecka zobowiązany jest do:

  • dostarczenia wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z dwoma zdjęciami dziecka do Wydziału Opieki Zdrowotnej SUM, ul. Medyków 12, 40-752 Katowice, pokój 512 - od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:00
  • uiszczenia opłaty za studia na rachunek bankowy Uczelni zgodnie z zarządzeniem nr 123/2012 podanym na stronie internetowej Uczelni www.sum.edu.pl. Regulamin i zarządzenia możecie Państwo przeczytać tutaj.
  • podpisania umowy uczestnictwa i regulaminu.

Formularz zgłoszeniowy w formacie DOCX (Microsoft Office)

Formularz zgłoszeniowy w formacie ODT (OpenOffice)

Uroczyste Zakończenie roku Akademickiego 2015/16 Uniwersytetu I Wieku odbędzie się dnia 18.06.2016r. o godzinie 09:00 w Zakładzie Adaptowanej Aktywności i Sportu ul. Medyków 8, Katowice - Ligota.

Serdecznie zapraszamy rodziców

Uroczyste rozpoczęcie roku Akademickiego 2015/2016 Uniwersytetu I Wieku odbędzie się dnia 17.10.2015r. o godzinie 09:00 w Zakładzie Adaptowanej Aktywności i Sportu Ul. Medyków 8, Katowice - Ligota. Serdecznie zapraszamy rodziców.

Rekrutacja na Uniwersytet I Wieku ciągle jeszcze trwa. Rodzice dzieci, którzy wysłali do nas formularz zgłoszeniowy zostaną poinformowani o zakończeniu rekrutacji drogą mailową.

Rekrutacja na Uniwersytet Pierwszego Wieku Kierunek: „CIAŁO BEZ TAJEMNIC”

Rekrutacja na Uniwersytet Pierwszego Wieku w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach - kierunek Ciało bez tajemnic zaczyna się od 2 września do 15 września lub do wyczerpnia limitu miejsc (30 miejsc).

O wpisie na listę studentów Uniwersytetu Pierwszego Wieku decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
Rodzic/Opiekun zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub telefonicznie o wpisie dziecka na listę studentów.
Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 4, Rodzic/Opiekun dziecka zobowiązany jest do:

  • dostarczenia wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z dwoma zdjęciami dziecka do Wydziału Opieki Zdrowotnej SUM, ul. Medyków 12, 40-752 Katowice, pokój 512 - od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:00
  • uiszczenia opłaty za studia na rachunek bankowy Uczelni zgodnie z zarządzeniem nr 123/2012 podanym na stronie internetowej Uczelni www.sum.edu.pl. Regulamin i zarządzenia możecie Państwo przeczytać tutaj.
  • podpisania umowy uczestnictwa i regulaminu.

Formularz zgłoszeniowy w formacie docx (Microsoft Word)

Formularz zgłoszeniowy w formacie odt (OpenOffice Writer)

S5 Box