Aktualności i komunikaty
Godło PolskiHerb SUM        

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
w Katowicach

UCZELNIA WYRÓŻNIONA ZA WALKĘ Z PLAGIATEM
Rekrutacja SUM 2015/2016

         
banery ul wlz
Wydział Lekarski
z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu
banery ul wlk
Wydział Lekarski
w Katowicach


banery ul wfzoml
Wydział Farmaceutyczny
z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej
w Sosnowcu
banery ul wnoz
Wydział Nauk
o Zdrowiu
w Katowicach

banery ul wzp
Wydział Zdrowia
Publicznego
w Bytomiu

Witamy na Uniwersytecie Licealisty SUM. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Witamy na Uniwersytecie Licealisty SUM. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Uprzejmie informuję, że w czasie egzaminu kwalifikującego do programu Uniwersytet Licealisty na Wydziałach Lekarskich w Katowicach i Zabrzu można używać prostych kalkulatorów. Do obliczeń nie wolno używać komórek, smartfonów itd. Jednocześnie przypominam, że do jutrzejszego egzaminu zgodnie z §3 pkt. 5 dopuszczone są osoby, które uzyskały co najmniej ocenę dobrą z matematyki, chemii, fizyki i biologii.

 

Uprzejmie informuję, że w miesiącu wrześniu 2015 roku odbędzie się internetowa rekrutacja do programu „Uniwersytet Licealisty” przy Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu. Bliższe informacje na temat terminów rekrutacji pojawią się po 22 czerwca 2015r na stronie internetowej Uniwersytetu Licealisty WFzOML.


[Przesłano przez:  Wanda Suchecka]

 

Uprzejmie informuję, że w zakładce Rekrutacja 2015/2016 pojawiły się informacje na temat terminów rekrutacji na Uniwersytet Licealisty dla Wydziału Lekarskiego w Katowicach i Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 03.06.2015 o godzinie 14.00 w Auli A3 Wydziału Lekarskiego w Katowicach odbędzie się Ogólnopolski Konkurs dla Uczestników Uniwersytetu Licealisty. Uczestnicy Uniwersytetu Licealisty, którzy wyrażą chęć przystąpienia do niego są proszeni, najpóźniej na dzień przed egzaminem o zgłoszenie się do Sekretariatu Katedry Biochemii SUM w Katowicach wraz z indeksami, z wpisanymi wszystkimi zaliczeniami z przedmiotów realizowanych w ramach UL. Brak wpisu w indeksie uniemożliwi uczestniczenie w Konkursie!
Konkurs będzie miał formę egzaminu testowego, składającego się ze 100 pytań wielokrotnego wyboru, każde składające się z pięciu możliwych odpowiedzi. Regulamin Konkursu dostępny jest w zakładce „Regulaminy i zarządzenia”.

 

W związku z ogłoszeniem JM Rektora SUM w dniu 31.10.2014r. (piątek) dnia rektorskiego, wolnego od zajęć, uprzejmie informuję, że zajęcia z Genetyki medycznej, które miały się odbyć w tym dniu zostaną przeniesione na kolejny tydzień. Bardzo proszę o przekazanie powyższej informacji wszystkim zainteresowanym uczestnikom programu "Uniwersytet Licealisty".

S5 Box

  banery glowna cdn