Witamy na stronie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach   Kliknij aby posłuchać! Witamy na stronie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Aktualności i komunikaty
godlo h herb size herb h 120        

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
w Katowicach

UCZELNIA WYRÓŻNIONA ZA WALKĘ Z PLAGIATEM
rekrutacja 2014 2015

         
Witamy na Uniwersytecie Licealisty SUM. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Witamy na Uniwersytecie Licealisty SUM. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Uprzejmie informuję, że do programu zostało przyjętych 41 uczniów, którzy uzyskali najwyższą punktację z testu (pozycje 1-41). Jednocześnie przypominam osobom, które dostały się do programu o konieczności złożenia w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego w Katowicach, ul. Medyków 18, pokój 207 wypełnionych formularzy rekrutacyjnych w nieprzekraczalnym terminie do 4 lipca 2014. Do formularza należy dołączyć dwa zdjęcia legitymacyjne.

Więcej informacji

Uprzejmie informuję, że dostępne są już wyniki Ogólnopolskiego Konkursu.

 Więcej informacji

Uprzejmie informuję, że pierwszy etap rekrutacji do programu „Uniwersytet Licealisty” na rok akademicki 2014/15 odbędzie się w dniach 12-20 czerwca 2014 roku. W tym czasie należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny, który będzie dostępny na stronie internetowej programu. Osoby, które spełniają kryteria rekrutacji określone w regulaminie „Uniwersytetu Licealisty” i prześlą w wyznaczonym terminie formularz rekrutacyjny, w dniu 26 czerwca 2014 roku o godz. 15:30 przystąpią do egzaminu testowego. Egzamin będzie składał się ze 100 pytań testowych (test wielokrotnego wyboru, pięć odpowiedzi). 

Więcej informacji

W dniu 13 czerwca 2014 roku o godzinie 10.00 w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM odbędzie się egzamin końcowy organizowany przez Uczelnię w formie konkursu ogólnopolskiego dla uczestników Uniwersytetu Licealisty. Więcej informacji tutaj.

Uprzejmie informuję, że  rekrutacja do programu Uniwersytet Licealisty na rok akademicki 2014/15 odbędzie się w czerwcu. Będzie ona polegała na napisaniu egzaminu w formie testu wielokrotnego wyboru składającego się ze 100 pytań z zakresu biologii, chemii i fizyki. Do rekrutacji będą mogły przystąpić osoby, które uzyskały ocenę co najmniej dobrą z fizyki, matematyki, chemii i biologii oraz uczęszczają do Liceów, które podpisały umowę o współpracy z Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Wkrótce dalsze szczegóły.

S5 Box

banery glowna 5 630  
  banery glowna 9 500
Kliknij aby posłuchać!